Smartengeld wordt ook wel immateriële schade genoemd. Het is de vergoeding voor de geleden en de nog te lijden smart. Smartengeld is dus een symbolisch bedrag dat u voor de psychische en lichamelijke gevolgen van het voorval vraagt. Voorbeelden van smartengeld zijn een tegemoetkoming voor: ergernis, angst, pijn, gemis aan levensvreugde en lichamelijk letsel. Vaak is het niet eenvoudig om gevoelens van angst en lichamelijk letsel te verwoorden in een geldbedrag.

Hoogte schadevergoeding o.a. afhankelijk van:

Leeftijd
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de leeftijd van een slachtoffer. Des te jonger een slachtoffer is des te langer het slachtoffer mogelijk geconfronteerd wordt met een ernstig lichamelijk letsel.

Burgelijke staat
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de burgelijke staat van een slachtoffer. Een getrouwde vrouw met 4 kinderen zal een hogere uitkering ontvangen dan een ongetrouwde alleen wonende man zonder kinderen.

Beroep
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het beroep van een slachtoffer.

Ernst van de ongevalsgevolgen
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de gevolgen in de toekomst voor een slachtoffer. Des te ernstiger de toekomstige gevolgen mogelijk kunnen zijn, des te hoger de schadevergoeding.

Medische behandeling
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de te volgen medische behandeling van een slachtoffer.

Operaties (aantal)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het aantal operaties dat het slachtoffer heeft moeten ondergaan en mogelijk nog moet zal ondergaan.

Duur van ziekenhuisopname
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het aantal ziekenhuisopnames en de duur van alle opnames samen.

Nabehandeling (aantal)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met mogelijke nabehandelingen in de loop der tijd ten gevolge van het ongeval.

Opname in verpleeghuis of revalidatiecentrum
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met een mogelijke opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Voor elke dag is er een vergoeding mogelijk.

Arbeidsongeschiktheid (mate en duur, tijdelijk of blijvend)
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met de mate van arbeidsongeschiktheid en de duur hiervan bij een slachtoffer.

Functionele invaliditeit
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met mogelijke invaliditeit bij een slachtoffer.

Restverschijnselen, handicaps, psychische gevolgen
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met met de psychologische gevolgen waarmee een slachtoffer geconfronteerd kan raken ten gevolge van een ongeval.

Verminking, ontsieringen, littekens
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden van de aanwezigheid van mogelijke verminkingen, of (blijvende) littekens bij een slachtoffer.

Verlies van (seksuele) relaties
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit een slachtoffer door een ongeval zijn partner of vrienden kan kwijtraken.

Vermindering mogelijkheden sociaal verkeer
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit dat een slachtoffer in een sociaal isolement kan geraken ten gevolge van een ongeval.

Belemmering bij hobby’s, sport, vrijetijdsbesteding
Bij bepaling van de hoogte van een schadevergoeding kan rekening gehouden worden met het feit dat een slachtoffer ten gevolge van een ongeval zijn hobby’s of zijn sport niet meer kan beoefenen.

Hulpaanvraag

Bel ons gratis nummer 0800-6134 zodat u vanaf vandaag gratis wordt bijgestaan door een advocaat. U voorkomt dan ook dat uw rechten (door niet tijdig de juiste juridische stappen te ondernemen) komen te vervallen.

Uiteraard kunt u ook gebruik maken van onderstaand hulpaanvraagformulier. Binnen een werkdag wordt er telefonisch contact met u opgenomen door een letselschade advocaat (meestal dezelfde dag nog).
Door gebruik te maken van dit formulier gaat u akkoord met de opslag van uw gegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.